Ένας βασικός Άγγλος (σχολικός τίτλος, όχι ξένος στρατιωτικός) γνωρίζω ότι πρέπει να μάθετε πώς να γράφετε σωστά.