Μια σημαντική δεξιότητα είναι να ξέρεις πώς να ξαναγράψεις την εφαρμογή έτσι ώστε να μπορέσεις να εισάγεις νέο κώδικα και δυνατότητες χωρίς να βάλεις την εφαρμογή κληρονομιάς στο "hold".

Είναι σίγουρα όχι μόνο ένα πρόβλημα ανάπτυξης / τεχνολογίας. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα πρέπει να εξεταστούν και ένα σαφές σχέδιο για την επαναδιατύπωση πρέπει να κοινοποιηθεί και να συμφωνηθεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Όλα ή σχεδόν τίποτα δεν ξαναγράφει είναι σχεδόν πάντα μια κακή ιδέα, επομένως, χρησιμοποιώντας σύγχρονα πρότυπα SOA, είμαστε σε θέση να επαναπροσδιορίσουμε τις εφαρμογές με πολύ πιο υγιή και λιγότερο καταστροφικό τρόπο.