Πώς να KickStart RabbitMQ;

Ο απλούστερος τρόπος θα ήταν να εκτελέσετε την εικόνα του RabbitMq docker. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή για να τρέξετε από το λιμάνι.

$ docker τρέχει -it -rm - όνομα rabbitmq -p 5672: 5672 -p 15672: 15672 κουνέλι: 3-διαχείριση
  1. -p 5672: 5672 - μεταφέρεται προς τα εμπρός από το περιβάλλον σύνδεσης σε περιβάλλον υποδοχής, Σημαίνει ότι μπορείτε να εκτελέσετε τυχόν παραδείγματα από τη μηχανή υποδοχής.
  2. -π 15672: 15672 - Η θύρα 15672 χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην πύλη διαχείρισης ιστού RabbitMQ, Η προώθηση των θυρών καθιστά προσβάσιμη από τη μηχανή υποδοχής.
Rabbit MQ Admin Portal - Πρόσβαση χρησιμοποιώντας τη θύρα 15672