Μπορώ να μάθω PHP αντί για HTML, CSS και JavaScript;


Απάντηση 1:

Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να μάθετε PHP μόνο παρακάμπτοντας τα HTML, CSS και JS. Αυτό που θα συνιστούσα σε εσάς είναι ότι εσείς εστιάζετε στην εξάσκηση των δεξιοτήτων της PHP αντί για άλλους. Αλλά δεν μπορείτε να παραλείψετε αυτές τις βασικές βασικές γλώσσες πριν συνεχίσετε με την PHP.

Έτσι, μάθετε απλά βασικά βασικά στοιχεία άλλων γλωσσών, ώστε να γνωρίζετε την ενσωμάτωση του κώδικα php σε διάφορες γλώσσες.

Καθώς μαθαίνετε php, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με τις προαναφερθείσες γλώσσες, επειδή θα χρησιμοποιηθούν ως επί το πλείστον στο έργο σας και θα τις μάθετε αυτόματα.