Πώς λειτουργεί μια επιχείρηση εισαγωγής / εξαγωγής;


Απάντηση 1:

Το διεθνές εμπόριο βασικά εξελίσσεται γύρω από το δόγμα του συγκριτικού κόστους και των πλεονεκτημάτων. Οι χώρες τείνουν να παράγουν προϊόντα που έχουν το πλεονέκτημα κόστους και ποιότητας και τα πωλούν σε χώρες που δεν έχουν τα εν λόγω πλεονεκτήματα. Στην πραγματικότητα όμως έχει μια πολύ περίπλοκη Δυναμική. Το διεθνές εμπόριο δεν περιλαμβάνει μόνο την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ δύο χωρών, αλλά περιλαμβάνει και την ανταλλαγή νομισμάτων. Δεδομένου ότι ο αγοραστής και ο πωλητής προέρχονται από δύο διαφορετικές χώρες, υπάρχει επίσης ένα στοιχείο αβεβαιότητας. Για τον εισαγωγέα (αγοραστή) σχετικά με την ποιότητα και την ποσότητα των αγαθών. και για τον πωλητή (εξαγωγέα) όσον αφορά την πληρωμή. Ορισμένα διεθνή πρότυπα και κανόνες θεσπίζονται για τη μείωση αυτής της έντασης. Οι κανόνες του UCPDC είναι οι κυριότεροι. Το σημείο εκκίνησης ενός διεθνούς εμπορίου είναι η έρευνα που διεξάγεται από έναν αγοραστή σε έναν μελλοντικό προμηθευτή. Ακολουθεί ανταλλαγή καταλόγου, προδιαγραφές, δείγματα, σε ορισμένες περιπτώσεις φυσική επιθεώρηση υλικών και τοποθέτηση παραγγελιών. Αυτό ακολουθείται από αποστολές και διευθέτηση πληρωμών. Τα εμπορικά επιμελητήρια, το συμβούλιο προώθησης των εξαγωγών των χωρών διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διευκόλυνση του εμπορίου. Οι τράπεζες διαδραματίζουν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στο χειρισμό των εγγράφων και στην εξασφάλιση του διακανονισμού των πληρωμών. Υπάρχουν και άλλοι βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς όπως οι οργανισμοί πιστοποίησης, οι οργανισμοί εκκαθάρισης και αποστολής και, φυσικά, τα εμπορικά πλοία, οι αεροπορικές μεταφορές και άλλα μέσα μεταφοράς, για να μην ξεχνάμε τις ασφαλιστικές εταιρείες.


Απάντηση 2:

Το διεθνές εμπόριο είναι βασικά γύρω από το προοδευτικό κόστος και το πλεονέκτημα της αρχής της εξέλιξης. Οι χώρες τείνουν να παράγουν προϊόντα με πλεονεκτήματα κόστους και ποιότητας και να τα πωλούν σε χώρες που δεν έχουν τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πραγματικότητα, αν και έχει μια πολύ σύνθετη δυναμική. Το διεθνές εμπόριο περιλαμβάνει όχι μόνο την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και την ανταλλαγή νομισμάτων. Καθώς οι αγοραστές και οι πωλητές προέρχονται από δύο διαφορετικές χώρες, υπάρχουν επίσης αβεβαιότητες. Εισαγωγέας (αγοραστής) σχετικά με την ποιότητα και την ποσότητα των αγαθών, και ο πωλητής (εξαγωγέας) σχετικά με την πληρωμή. Προκειμένου να μειωθεί αυτή η ένταση, έχουν αναπτυχθεί ορισμένοι διεθνείς κανόνες και κανόνες.

Το UCPDC είναι ο βασικός κανόνας. Το σημείο εκκίνησης του διεθνούς εμπορίου είναι η έρευνα του αγοραστή για πιθανούς προμηθευτές. Δεύτερη είναι η ανταλλαγή καταλόγων, προδιαγραφών, δειγμάτων, σε ορισμένες περιπτώσεις το υλικό για φυσική επιθεώρηση και παραγγελία.

Ακολουθεί ο διακανονισμός αποστολής και πληρωμής. Τα εμπορικά επιμελητήρια και οι επιτροπές προώθησης των εξαγωγών των χωρών αυτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση του εμπορίου. Οι τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στην επεξεργασία των εγγράφων και στην εξασφάλιση του διακανονισμού των πληρωμών. Υπάρχουν άλλοι κύριοι μέτοχοι, όπως οργανισμοί πιστοποίησης, υπηρεσίες εκκαθάρισης και αποστολής, φυσικά εμπορικά πλοία, αεροπορικές εταιρείες και άλλοι τρόποι μεταφοράς, αντί να ξεχνάμε τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η ελπίδα μπορεί να σας βοηθήσει!


Απάντηση 3:

Εφόσον ενδιαφέρεστε για τις εξαγωγές, μπορείτε να παραπέμψετε τα Ενδεικτικά βήματα για να ξεκινήσετε την εξαγωγή (οι λεπτομέρειες παρέχονται στην ενότητα Εξαγωγή-Εισαγωγή Πληροφοριών της πύλης -

Ενδεικτικά βήματα για να ξεκινήσετε την εξαγωγή

Για να μάθετε για τις αγορές και τις απαιτήσεις, ίσως θέλετε να περάσετε από τα παρακάτω εργαλεία

Εξαγωγή εξατομικευμένης ενότητας εισαγωγής πληροφοριών της πύλης Exit MITRA

-

Exim Mitra

  • Παγκόσμια Αγορά Προϊόντων
  • Εμπόριο της Ινδίας: Προϊόν και Αγορά
  • Δυναμικό εξαγωγής

Αν έχετε συγκεκριμένο ερώτημα σχετικά με τις εξαγωγές, μπορείτε να γράψετε στην ενότητα Γραμμή βοήθειας (Query) της πύλης Exim MITRA-

Σύνδεση


Απάντηση 4:

Γεια! Αυτή η επιχείρηση λειτουργεί ως εξής: οι άνθρωποι θέλουν να αγοράζουν εμπορεύματα στο εξωτερικό για διάφορους λόγους: ορισμένα προϊόντα φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη έκκληση όταν προέρχονται από εξωτικές τοποθεσίες. Ορισμένα προϊόντα είναι πολύ λιγότερο δαπανηρά όταν αγοράζονται στο εξωτερικό. Επιπλέον ορισμένα προϊόντα δεν μπορούν να παραχθούν σε συγκεκριμένες περιοχές και έτσι η εισαγωγή τους σε μια αγορά από την άλλη δημιουργεί μια ευκαιρία τόσο για τον παραγωγό όσο και για τον αγοραστή. Όλοι αυτοί οι λόγοι το κάνουν να λειτουργήσει. Αν ρωτήσετε για την τεχνική πλευρά, υπάρχουν πολλά των οδηγών και των online συστάσεων σχετικά με τον τρόπο έναρξης αυτού του είδους δραστηριότητας και τι χρειάζεται να κάνετε, για παράδειγμα:

Πώς να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση εισαγωγής και εξαγωγής


Απάντηση 5:

Όταν ένας νομός έχει τη ζήτηση για αγαθά ή υπηρεσίες που δεν είναι προσβάσιμες στη χώρα αυτή, μεταφέρονται σε αυτό από άλλες χώρες.

Εισαγωγή

των αγαθών εξαρτάται από τα έσοδα της χώρας και την ικανότητά της να δημιουργεί πόρους.

Εξαγωγή

κάνει έναν πωλητή υπεύθυνο για την αποστολή αγαθών εκτός της χώρας.

Εξαγωγή

οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από την ανάλυση της αγοράς, την έρευνα του ανταγωνισμού και την εξέταση της τάσης των προϊόντων.

Εισαγωγή και εξαγωγή

από μια αγορά στην άλλη δημιουργεί μια ευκαιρία τόσο για τον παραγωγό όσο και για τον αγοραστή. Βοηθά επίσης στην ανάπτυξη και ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών, διότι δεν διαθέτουν όλες οι χώρες πόροι και δεξιότητες που απαιτούνται για την παραγωγή ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών.


Απάντηση 6:

Μια εισαγωγή στη χώρα προορισμού αποτελεί εξαγωγή από τη χώρα αποστολής. Η εισαγωγή και η εξαγωγή είναι οι καθοριστικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές του διεθνούς εμπορίου. Στο διεθνές εμπόριο, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αγαθών περιορίζονται από τις ποσοστώσεις εισαγωγής και τις εντολές της τελωνειακής αρχής.

Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές είναι σημαντικές για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών, διότι δεν έχουν όλες οι χώρες οι πόροι και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την παραγωγή ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, οι χώρες επιβάλλουν εμπορικούς φραγμούς, όπως οι δασμοί και οι ποσοστώσεις εισαγωγής, προκειμένου να προστατεύσουν τις εγχώριες βιομηχανίες τους. Οι εξαγωγές αφορούν την πώληση αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στη χώρα καταγωγής σε άλλες αγορές. Οι εισαγωγές προέρχονται από την εννοιολογική έννοια, όσον αφορά την εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών στον λιμένα της χώρας. Μια εισαγωγή στη χώρα προορισμού αποτελεί εξαγωγή στη χώρα αποστολής.

Αυτές είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσετε για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση εξαγωγής εισαγωγής:

  • Λάβετε το pro forma τιμολόγιο, το απόσπασμα του εξαγωγέα στο εμπόρευμα. διαπραγματευτείτε εάν είναι απαραίτητο.
  • Ανοίξτε μια πιστωτική επιστολή στην τράπεζά σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχουν αποσταλεί τα εμπορεύματα.
  • Λάβετε έγγραφα από τον εξαγωγέα.
  • Δείτε το εμπόρευμα μέσω των τελωνείων.
  • Συλλέξτε τα εμπορεύματά σας.

Αυτά είναι το σημαντικό κλειδί που έχετε κατά νου και ακολουθήστε τα.

Υποστήριξη εισαγωγής στην Αυστραλία


Απάντηση 7:

Αυτό το επιχειρηματικό έργο με αυτόν τον τρόπο, όταν μερικοί άνθρωποι θέλουν το προϊόν από άλλες χώρες, τότε εισάγουν έργα εγκατάστασης.

Αν κάποιος θέλει να πουλήσει οτιδήποτε έξω από τη χώρα τότε οι εγκαταστάσεις εξαγωγής λειτουργούν. Λειτουργεί με την απαίτηση του πελάτη ότι αυτό που θέλει να χρησιμοποιήσει

Υπηρεσίες εισαγωγής εμπορευμάτων

ή εξαγωγών. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εγκαταστάσεις εισαγωγής και εξαγωγής, επισκεφθείτε το gmfreight .com


Απάντηση 8:

Εξαγωγή επιχειρήσεων εισαγωγής είναι όλα σχετικά με την ιδεολογία και την εμπορία δύναμη και τη σχέση σας με τους φίλους στο εξωτερικό, την οικογένεια και άλλα.

Στην εξαγωγή των ανθρώπων των επιχειρήσεων εισαγωγής πωλεί καλές και τις υπηρεσίες στο εξωτερικό αγοραστή σε liu των χρημάτων και κάνει καλό κέρδος.

Πρέπει να ακολουθήσετε τους κανόνες και τους κανονισμούς των δύο χωρών για εξαγωγή ή εισαγωγή.

Τι είναι η εξαγωγή: -

Όταν στέλνετε κάποια αγαθά ή υπηρεσίες από τη χώρα σας σε άλλη χώρα, αυτή η συναλλαγή θα είναι η εξαγωγή σας και για τον αγοραστή που εισάγει.

Είμαι ευγνώμων στον εισαγωγικό μου εξαγωγικό δάσκαλο mr.kishan barai ο οποίος είναι σύμβουλος για τις εισαγωγές εξαγωγών business.you μπορεί να βρει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο baraioverseas dot com.

Σημείωση: - Είμαι επίσης εξαγωγής ινδική Μπανγκάρ Μπεζar στην Αυστραλία, το Ντουμπάι, τον Καναδά και λίγες άλλες χώρες.