Πώς χρησιμοποιείται η Python στην πραγματική ζωή; Δείχνει μια γραμμή από την έξοδο γραμμής όταν γράφω ένα πρόγραμμα. Ποια είναι η χρήση αυτού;


Απάντηση 1:

Παρακάτω είναι μερικές από τις εφαρμογές του python σε πραγματικό χρόνο.

  • Μηχανική μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη, βαθιά μάθηση
  • Ανάλυση δεδομένων, ορατότητα
  • Εφαρμογές που βασίζονται στην κονσόλα
  • Εφαρμογές που βασίζονται σε ήχο ή βίντεο
  • Εφαρμογές για εικόνες
  • Ορατότητα υπολογιστή - Ανίχνευση προσώπου και ανίχνευση χρωμάτων
  • Ρομποτική

Για την γραμμή με την έξοδο γραμμής, καθώς το python είναι υψηλού επιπέδου ερμηνευμένη γλώσσα, έτσι θα σας δώσει γραμμή με την έξοδο γραμμής.

https://www.python.org/doc/essays/blurb/