Πόσο κοστίζει η ίδρυση μιας φιλοξενώντας εταιρείας;


Απάντηση 1:

Στο ελάχιστο θα χρειαστείτε μια δική σας υπηρεσία φιλοξενίας που θα σας επιτρέψει να εκτελέσετε έναν απεριόριστο αριθμό τομέων. Αυτό είναι λίγο πιο ακριβό που φιλοξενεί ένα μόνο τομέα. Αλλά ακόμα, για λιγότερο από $ 150 / έτος μπορείτε να πάρετε έναν από αυτούς.

Αυτό είναι

Αυτό που έκανα

. Διοργανώνουμε ένα πλήρες φορτίο πλοίων για πελάτες.

Μόλις το έχετε, θα πρέπει φυσικά να μάθετε πώς να διαχειριστείτε τον διακομιστή και να γράψετε όλο τον κώδικα και να βρείτε νέους πελάτες και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει με την εκτέλεση μιας επιχείρησης. Αλλά εκεί το έχετε.